Διαδικασία

Αποστολή σας, λοιπόν, είναι να ανοίξετε ένα παράθυρο και να δούμε τι γινόταν τα παλιά  χρόνια. Επίσης να φτιάξετε το δικό σας Μουσείο.

Για να τα καταφέρετε θα πρέπει να χωριστείτε σε 3 ομάδες. (Βρείτε μόνοι σας  το όνομα της ομάδας σας)

Η πρώτη ομάδα θα μας ενημερώσει τι είναι μουσείο και θα μας παρουσιάσει ένα Μουσείο της Πάτρας.

Η δεύτερη ομάδα θα μας παρουσιάσει επαγγέλματα που χάθηκαν και δεν υπάρχουν σήμερα.

Η τρίτη ομάδα φτιάξει επιστολή προς τους γονείς για να μας βοηθήσουν με ό,τι αντικείμενα έχουν. Επίσης θα φτιάξει αφίσα  και  προσκλήσεις.

Όλοι μαζί θα συνεργαστείτε για να αποφασίσετε τι θα εκθέσουμε και θα βοηθήσετε στην οργάνωση του «Μουσείου» μας.

Θα γίνετε ξεναγοί για  τους επισκέπτες μας, εξηγώντας τους τι βλέπουν.    Κάθε ομάδα θα αναλάβει και έναν τομέα. Η πρώτη ομάδα θα παρουσιάσει τα οικιακά σκεύη και τις συσκευές, η δεύτερη ομάδα την εξέλιξη της πόλης μας και η τρίτη ομάδα τις συνήθειες και τη ζωή των ανθρώπων.

Θα επισκεφθούμε Μουσεία της Πάτρας.

Σε όλα αυτά θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω σύνδεσμοι:

Μουσεία

Παλαιά επαγγέλματα – Εργαλεία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Advertisements