Εισαγωγή

Πώς ζούσαν οι άνθρωποι τον περασμένο αιώνα;

Τι εργαλεία και συσκευές χρησιμοποιούσαν;

Τι ρούχα φορούσαν;

Τι δουλειές έκαναν;

Η πόλη μας πώς άλλαξε;

Τι είναι Μουσείο;

Τι Μουσεία υπάρχουν;

Έχουμε στην Πάτρα Μουσεία;

Ποιοι δουλέυουν στα Μουσεία;

Αν φτιάχναμε εμείς ένα Μουσείο τι εκθέματα θα βάζαμε;

Advertisements