Για τον εκπαιδευτικό

Πόσο πολύτιμη κρίνεται η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων απέναντι στον πολιτισμό του παρελθόντος, τον παραδοσιακό, προβιομηχανικό, έναν πολιτισμό που δε γνώρισαν οι νέοι βιωματικά, έχει επισημανθεί από πολλούς επιστήμονες, παιδαγωγούς και λαογράφους, που ασχολούνται με την εκπαίδευση των νέων.

Επιλογή θέματος

Το συγκεκριμένο θέμα το επέλεξε το σύνολο των μαθητών γιατί πολύ συχνά κάναμε στην τάξη αναφορές στα παλιά χρόνια, σε πληροφορίες που έδιναν οι γιαγιάδες για τα έθιμα, τις ασχολίες των κατοίκων, τις κατοικίες κ.ά..

Αφορμή μας δόθηκε  στην ενότητα 13 «Μες στο Μουσείο» στο μάθημα της Γλώσσας, στα Μαθηματικά στο μάθημα 16 «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα» και στη Μελέτη Περιβάλλοντος στην ενότητα 15  «Πολιτισμός» .

Έτσι έδειξαν όλοι μεγάλη προθυμία να ασχοληθούν με το θέμα συστηματικότερα και να γνωρίσουν σε βάθος την καθημερινή ζωή των ανθρώπων του τόπου μας στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Εύκολα μπορούσαν να έχουν πληροφόρηση για κάθε πτυχή του συγκεκριμένου
θέματος και εμπλέκονται σ’ αυτό με μεγάλη ευχαρίστηση οι οικογένειες και κυρίως
γιαγιάδες, παππούδες και προγιαγιάδες με τους προπαππούδες.

Σκοποί και στόχοι:

Πέρα από τους επιμέρους στόχους των παραπάνω μαθημάτων, που αναφέρονται στα βιβλία δασκάλου,

  • Να έρθουν σε επαφή με στοιχεία λαϊκής παράδοσης.

  • Να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις ώστε να οικοδομήσουν στάση ζωής θετική προς την παράδοση.

  • Να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν αντικείμενα μιας άλλης εποχής όπως επίσης και άλλα χρήσιμα αντικείμενα για τον άνθρωπο (υφαντά, κεντήματα, ξυλόγλυπτα).

  • Να προβληματιστούν, να συγκρίνουν, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές του χτες και του σήμερα, να κάνουν υποθέσεις και να βγάλουν συμπεράσματα για τις διαφορετικές ανάγκες, ασχολίες και συνήθειες αυτής της εποχής.

  • Να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να καλλιεργηθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα τους μέσα από βιωματικές δράσεις.

  • Να καλλιεργηθούν αξίες κοινωνικής ζωής όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η υπευθυνότητα.

Μέσα διδασκαλίας

Υπολογιστές (1 ανά 3 μαθητές / μαθήτριες), διαδικτυακές διευθύνσεις, λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων), προβολέας, εκτυπωτής, σαρωτής, φωτογραφική μηχανή.

Μεθοδολογία – Δραστηριότητες

Εκτός από τις ιστοσελίδες που δίνονται στις δραστηριότητες, συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού (βιβλίων, εικόνων και φωτογραφιών) για τη λαϊκή τέχνη και παράδοση. Εξοικείωση των παιδιών με το θέμα.

Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών για τα παλιά εργαλεία και τα οικιακά
σκεύη, και τα επαγγέλματα που χάθηκαν, από τα παιδιά.

Τα παιδιά ρώτησαν τους ηλικιωμένους συγγενείς  και κατέγραψαν πληροφορίες. Στην τάξη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα μετά από επίσκεψη σε μουσειακό χώρο, γίνονταν ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Καταγραφή και ομαδοποίηση των παραδοσιακών αντικειμένων (γλωσσάριο).

Επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το θέμα.
Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο στο Σκαγιοπούλειο. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν  και ενημερώθηκαν για την ονομασία και τη χρησιμότητα πολλών παραδοσιακών αντικειμένων, που είχαν καταγράψει πριν την επίσκεψη ή που έβλεπαν για πρώτη φορά. Παράλληλα υπήρξε η δυνατότητα φωτογράφησης.

Συγκέντρωση παραδοσιακών αντικειμένων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας  και δημιουργία παραδοσιακής γωνιάς με σκεύη, συσκευές, γωνιάς για την εξέλιξη του τρόπου ζωής των ανθρώπων και γωνιά για την εξέλιξη της πόλης μας μέσα στα χρόνια.

Τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών έφεραν στο σχολείο παλιά εργαλεία,
παραδοσιακά σκευή του νοικοκυριού, εργόχειρα, υφαντά, βιβλία,αριθμομηχανή, πικαπ, γραμμόφωνο,δίσκους .

Εκτέθηκαν τα αντικείμενα αυτά, μαζί με τις σχετικές φωτογραφίες.
Στο χώρο αυτό φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν από τα παιδιά εκπαιδευτικοί, γονείς,
μαθητές.

Αξιολόγηση – Συμεράσματα

Οι στόχοι και σκοποί υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης και συνειδητοποίησαν τη μεγάλη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση και τη συνέχεια της.
Έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα, εργάστηκαν με κέφι και δημιουργικότητα και ανακάλυψαν τη χαρά και τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Ιδιαίτερα τους χαροποίησε το “στήσιμο” του «Μουσείου» μας. Υπήρξε συμπαράσταση και άψογη συνεργασία των γονέων για την υλοποίηση του προγράμματος.

Advertisements